Villkor

Nedan följer gruppresevillkor och arbetssätt för Upplev Kroatiens verksamhet.
Definition av grupp innefattar ett sällskap av minst 10 resenärer.

Arbetssätt och resevillkor innefattar: